Co to jest blockchain?

Cześć 🙂

dzisiaj w moim wpisie chciałam Ci przybliżyć co to jest technologia blockchain oraz w jaki sposób już z niej można korzystać? Jakiś czas temu McKinsey Global Institute opublikował raport, w którym wskazał kilkanaście firm, które wdrożyły już blockchain.  Wszystko wskazuje na to, że pierwsze branże które oparły swoje systemy o blockchain to firmy z branży finansowej i ubezpieczeniowej. One są głównym beneficjentem przełomu, jaki zapowiada ta nowa technologia.

Czym jest i jak działa blockchain?

Technologia blockchain jest to łańcuch bloków służących do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach zawartych w internecie np. handlowych, nabycia udziałów, akcji, sprzedaży, kupna wytworzeniu energii elektrycznej, kupnie lub sprzedaży walut, w tym kryptowalut. Technologia ta opiera się o system sieci rozproszonych zwanych peer-to-peer (użytkownik – użytkownik) bez centralnych komputerów, systemów zarządzających i weryfikujących transakcje. System jest rozproszony i nie posiada głównego serwera czy centralnych komputerów. Przesłane informacje (o transakcjach)  ułożone są w postaci następujących po sobie bloków danych. Każdy blok zawiera informacje o określonej liczbie transakcji, po nasyceniu, średnio co 10 minut tworzy się nowy blok danych, a za nim następny i następny (łańcuch). Podobnie działa „mining” tworzący kryptowaluty.

Bezpieczeństwo blockchain.

Istotą blockchain jest utrzymanie wspólnej i zbiorowej „księgi” transakcji, w postaci cyfrowej, rozproszonej po całej sieci, w takich samych kopiach. Praktycznie każdy komputer w sieci może brać udział w przesyłaniu i uwierzytelnianiu transakcji.Księga jest otwarta dla wszystkich, jednak w pełni zabezpieczona przed niepowołanym dostępem przez skomplikowane narzędzia kryptograficzne. Każdy Użytkownik ma wgląd w swoje transakcje. Dzięki temu zapisowi, transakcje są publiczne, ale użytkownik ma dostęp tylko do swojej historii, którą można przejrzeć i zweryfikować od pierwszej do ostatniej transakcji. Transakcje w blockchain są nieodwracalne. Próba zmiany jednego bloku pociąga za sobą zmianę całego następującego po nim łańcucha bloków. W przypadku, gdy ktoś chciałby wprowadzić nieautoryzowaną transakcję, węzły blockchain w procesie weryfikacji i uzgadniania wykażą niezgodność jednej z kopii księgi i taka transakcja (niezgodna z zapisami w sieci) zostanie odrzucona i nie uwzględniona w łańcuchu bloków. Dane, transakcje i ich kolejność są odporne na podrobienie i wszelkiego rodzaju manipulacje. Blockchain jest przejrzysty. To główny powód „oporów” rządów przed tą technologią i kryptowalutami. Tu nie chodzi o „niebezpieczeństwo” systemu, transakcji lecz utratę nad nim kontroli państwa.

Blockchain to rewolucja w przepływie informacji.

Obecnie blockchain jest już wykorzystywany do obsługi  transakcji takich jak: (handel, waluty, akcji, udziały, rynek energii elektrycznej), ale trwają prace nad wykorzystaniem łańcucha bloków, jako księgi rachunkowej w bankowości, systemie uwierzytelniania dokumentów, podpisu cyfrowego w administracji państwowej i zapisu notarialnego.  Struktury organizacyjne korporacji, dużych i małych firm różnią się między sobą, różnią się też sposoby gromadzenia i przetwarzania danych oraz z jaką prędkością pożądana czy wyszukiwana informacja trafia do użytkownika. Wprowadzenie technologii blockchain usprawni te procesy w danej organizacji przez co zwiększy jej  konkurencyjność wobec innych.  Ulepszony i szybszy dostęp do danych oznacza ulepszenie funkcjonowania całej organizacji. Blockchain ma nieograniczoną moc przetwarzania dużych zbiorów informacji. Jest idealnym rozwiązaniem dla instytucji publicznych, które gromadzą duże ilości danych. Jedną z cech naszego systemu politycznego jest prawo obywatela do dostępu do informacji publicznej, blockchain może umożliwiać realizację tej obietnicy.

Znane instytucje które już wdrożyły i obecnie korzystają z technologii blockchain.

Program „inteligentne miasta” (Smart Cities), w którym to elektronika zarządza energią, zużyciem wody, temperaturą, urządzeniami AGD, telewizją, alarmami, kamerami, urządzenia są podłączone do internetu i generują ogromne ilości danych. Wszystkie te urządzenia współpracują ze sobą dzięki przetwarzaniu danych, a omawiana technologia może uczynić tę współpracę niezawodną. Niesie to korzystne konsekwencje dla wszystkich poziomów zarządzania daną organizacją i dla jej rozwoju. Blockchain jest technologią, która umożliwia wygodną i bezpieczną wymianę informacji,  zapewnia poufność danych. Warto podkreślić, że – decentralizacja i współdzielenie informacji w blockchain, zachęcają do wymiany danych.

Blockchain może niwelować obszary biedy i ułatwiać dostęp do rynku finansowego.

Jest wiele miejsc na świecie, w których żyją ludzie bez dostępu do konta bankowego, poczty itp. Dzięki tej technologii każda osoba, która w obecnej chwili nie ma możliwości fizycznych czy ekonomicznych do korzystania z usług bankowych, korzystając ze smartfonu, może płacić za wszystkie usługi przy pomocy dowolnej kryptowaluty np.  Bitcoina. Demonopolizuje rynek finansowy (banki)i uniezależnia klienta od ich pośrednictwa.  Przykładowo jeśli mogę zapłacić za usługę bezpośrednio, wymieniając ciąg danych z dostawcą usługi, to po co miałabym ponosić dodatkowe opłaty za transakcje (opłata za przelewy -z ang. fee) lub inne opłaty dystrybucyjne. Ta technologia eliminuje potrzebę jakiegokolwiek pośrednictwo!

Czy to jest utopia? To jest PRZYSZŁOŚĆ 🙂

START UP’s korzystające z technlogii Blockchain.

W tym wpisie starałam się w sposób przystępny, prosty opisać jak działa ta technologii oraz wymieniłam najważniejsze pozytywne konsekwencje płynące z powszechnego wdrożenia technologii blockchain.

Według mnie na naszych oczach świat zmienia się szybciej jak nigdy dotąd!

Iwona Langner

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *